648 925 134 - Tlf./fax 981 78 45 63 | Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior - A CORUÑA info@alvarella.com

Contacto

Tes que aceptar

5 + 9 =

“ O utilizar este formulario para contactar con Alvarella Ecoturismo S.L o usuario considérase informado e acepta a POLÍTICA DE PRIVACIDADE e o AVISO LEGAL que existe neste sitio web e consinte expresamente  que Alvarella Ecoturismo S.L. trate os seus datos de carácter persoal nun ficheiro denominado CLIENTES inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cuia finalidade principal é o control, xestión e facturación dos clientes da empresa.
Informámoslle de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento e según a Lei 15/1999 LOPD de forma gratuíta a través da dirección Breanca 4-Doroña-Vilarmaior, 15615 A Coruña, ESPAÑA ou a través do correo electrónico a xpena@telefonica.net  xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.
“ Al utilizar este formulario para contactar con Alvarella Ecoturismo S.L el usuario se considera informado y acepta la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y el AVISO LEGAL que existe en este sitio web y consiente expresamente que Alvarella Ecoturismo S.L. trate sus datos de carácter personal en un fichero denominado CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuya finalidad principal es el control, gestión y facturación de los clientes de la empresa.
Le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y según la Lei 15/1999 LOPD de forma gratuíta a través de la dirección Breanca 4-Doroña-Vilarmaior, 15615 A Coruña, ESPAÑA o a través del correo electrónico a xpena@telefonica.net junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.