648 925 134 - Tlf./fax 981 78 45 63 | Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior - A CORUÑA info@alvarella.com

Actividades para a educación ambiental e a sostibilidade

En Alvarella, como Entidade para a Educación Ambiental Aula de Natureza (Xunta de Galicia) e Equipamento para a Educación Ambiental (CENEAM), desenvolvemos actividades que integran diferentes áreas do coñecemento, sempre adaptadas aos distintos niveis educativos, á composición dos grupos e a duración da estadía. Cada actividade estructúrase en charlas, visitas e obradoiros, sempre dirixidas por un equipo de monitores/as especializados/as.

Toda a programación de Actividades para a Educación Ambiental e a Sostibilidade se poden desenvolver en inglés. Esta proposta está destinada especialmente aos grupos bilingües. Contamos para a sua aplicación con monitores/as con coñecemento pleno do idioma inglés.

– Agrupamos as actividades e os obradoiros en oito bloques temáticos
– ¿Qué obxectivos perseguimos?

– Actividades de ocio e tempo libre: 

Estampación de camisetas
Tinguido de camisetas
Colgantes e pendentes
Papel de augas
Velas
Sales de baño
Colonias 
Xogos de pistas

 

– Ficha de información.