648 925 134 - Tlf./fax 981 78 45 63 | Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior - A CORUÑA info@alvarella.com

1º CURSO- OBRADOIRO  DE CESTARÍA CON PAPEL RECICLADO

 

Relatora: Lourdes Acera Olaso, membro da Asociación de Artesáns do Eume.

programa do curso.

1º Día (sábado 15)

10:00 h.- Chegada a ALVARELLA. Recepción.

10:30h.-Presentación,ALVARELLA, un proxecto singular. Desenvolvemento Sostible. ECOLABEL. Equipo de Alvarella. Funcionamento do grupo.

Relatora: Lourdes Acera Olaso, membro da Asociación de Artesáns do Eume.

11:00 h.- Breve introducción histórica ao coñecemento da cestería. Habilidades. Explicación da realización de “churros” con distinto papel (xornal, revistas,…)

12:00 h.- Pausa-Café.

12:30 h.- Fabricación de “churros”.

14:00 h.- Xantar

16:00 h.- Observación da realización de cestos con e sen molde.

16:30 h.- Comezo da práctica individual. Fabricación do cu, paredes e remate.

18:00 h.-  Pausa-Café

18:30 h.- Continuación da práctica individual.

20:30 h.- Tempo libre.

21:00 h.- Cea..

23:00 h.- Descanso.

 

2º Día (domingo16)

09:30 h.- Almorzo.

10:00 h.- Observación da realización de asas e distintos tipos de remates.

11:00 h.- Seguemento da práctica individual.

12:30 h.- Explicación de distintos tipos de acabados: pintura, berniz, spray, betún.

14:00 h.- Xantar

16:00 h.- Posta en común e Avaliación.

17:00 h.- Remate do curso e despedida.