648 925 134 - Tlf./fax 981 78 45 63 | Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior - A CORUÑA info@alvarella.com

Actividades para a educación ambiental e a sostibilidade

En Alvarella, como Entidade para a Educación Ambiental Aula de Natureza (Xunta de Galicia) e Equipamento para a Educación Ambiental (CENEAM), desenvolvemos actividades que integran diferentes áreas do coñecemento, sempre adaptadas aos distintos niveis educativos, á composición dos grupos e a duración da estadía. Cada actividade estructúrase en charlas, visitas e obradoiros, sempre dirixidas por un equipo de monitores/as especializados/as.

Toda a programación de Actividades para a Educación Ambiental e a Sostibilidade se poden desenvolver en inglés. Esta proposta está destinada especialmente aos grupos bilingües. Contamos para a sua aplicación con monitores/as con coñecemento pleno do idioma inglés.

– Agrupamos as actividades e os obradoiros en oito bloques temáticos:

Enerxía

CADERNIÑOS:
“A enerxía o motor do mundo” 
“A enerxía solar: nai de todas as enerxías” DESCARGAR CADERNO 
CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ENERXÉTICOS DESCARGAR

EnerxíaACTIVIDADES:
Elaboración de aparellos solares. 
Uso da cociña e forno solar. 
Xogos solares.

ROTAS E SAÍDAS:
Instalación solar de Alvarella. 
Central térmica de Meirama e As Pontes 
Parque eólico experimental de Sotavento. 
Casa da Enerxía de As Pontes

Consumo e alimentación

CADERNIÑOS:
“Consumo responsable” 
“Elaboración de pan” DESCARGAR CADERNIÑO

Consumo e alimentaciónACTIVIDADES:
Charla “boas práctica ambientais no fogar”. 
Análise de etiquetas. 
Obradoiros transformación de productos.

ROTAS E SAÍDAS:
Visitas á granxa de vacas, Central leiteira, 
Escola de Hostelería, Casa do Mel de Goente

Agua

CADERNIÑOS:
“Análise de auga”
“O uso dos muíños” 
“A vida nuha gota de auga ” DESCARGAR CADERNIÑO 
“O Río Baxoi e o bosque de ribeira ” DESCARGAR CADERNIÑOAgua

ACTIVIDADES:
A vida nunha gota de auga. 
Análise da auga. 
Proxecto ríos. 
Ruta ao río Baxoi. 
Dinámicas para un uso sustentable.

ROTAS E SAÍDAS:
Finca Alvarella, o estanque, litoral atlántico, o río Eume, 
o río Anduriña, 
Praias de Miño e Cabanas.
Aquaciencia
Casa dos peixes

Residuos

CADERNIÑOS:
“Os residuos en Alvarella” DESCARGAR CADERNIÑO

ResiduosACTIVIDADES:
Papel reciclado e aplicacións. 
Ambientadores e limpador ecolóxico. 
Xabrón. 
Papaventos.

ROTAS E SAÍDAS:
Visitas a Sogama, Nostián, As Somozas, 
Manipulados Galicia

Bioconstrucción

Bioconstrucción

CADERNIÑOS:
“Alvarella, un exemplo de bioconstrucción”
“O edificio didáctico”
CUESTIONARIO SOBRE A BIOCONSTRUCCIÓN DESCARGAR

ACTIVIDADES:
Charla e paseo polas instalacións
Coñecemento de materiais

ROTAS E SAÍDAS:
As novas construcción. 
Patrimonio arquitectónico en Pontedeume, 
Betanzos, Ferrol, A Coruña

Patrimonio cultural

Patrimonio culturalCADERNIÑOS:
“Patrimonio cultural Eumés” (Rota do Castelo) DESCARGAR CADERNIÑO

ACTIVIDADES:
Rota do Castelo-Igrexa de Doroña. 
Rota de Pontedeume 
Rota do Mosteiro de Caaveiro

ROTAS E SAÍDAS:
Mosteiro de Caaveiro, Castelo de Nogueirosa, 
Torreón dos Andrade, Igrexa de Doroña, etc. 
O Pasatempo e o Museo das Mariñas en Betanzos, 
Bazán e Arsenal de Ferrol.

Bosque

CADERNIÑOS:
“Parque natural das Fragas do Eume” DESCARGAR CADERNIÑO 
“O bosque de Alvarella”
“O mundo dos cogomelos”
“As aves en Alvarella” DESCARGAR CADERNIÑO
“O bosque de ribeira”Bosque

ACTIVIDADES:
Ruta do P. N. das Fragas do Eume 
Xogos de orientación 
Construcción de caixas-niño 
Recoñecemento de madeiras 
Cestería

ROTAS E SAÍDAS:
O Parque Natural das Fragas do Eume.
O Castelo de Andrade – Igrexa de Doroña.
O río Anduriña e Baxoi.
Paseos a cabalo

Litoral

CADERNIÑOS:
“O medio litoral” DESCARGAR CADERNIÑO

LitoralACTIVIDADES:
Estudo do litoral na praia da Magdalena.

ROTAS E SAÍDAS:
Praias de Miño e Cabanas. 
Aquaciencia,
Casa dos peixes,
Deportes acuáticos concertados: 
piragüismo, vela, paseos marítimos

– ¿Qué obxectivos perseguimos?
– Complemento: Actividades de ocio e tempo libre
– Ficha de información.